Sampling

Nihai tüketiciye doğrudan ulaşan, tüketiciye ürünü deneme ve ürüne temas etme imkanı sağlayarak tüketicinin satın alma kararını doğrudan etkileyen bir “Doğrudan Pazarlama” yöntemidir.
Potansiyel tüketicinin bulunduğu her mekânda, her ürün veya hizmet için yapılabilir. Sampling, ürün dağıtımının yapılacağı mekâna ve mekanizmaya göre farklı alt başlıklara ayrılmaktadır.

Outdoor;
Sokak, meydan, kampüs, vb. mekânlarda gerçekleştirilen, ücretsiz ürün numunesi veya broşür dağıtımını içermektedir.

Indoor;
Restaurant, Market, Okul, Bar, Eğlence ve Spor Merkezleri vb. toplu mekânlarda gerçekleştirilen, ücretsiz ürün numunesi veya broşür dağıtımını içermektedir.

Door to Door;
Ev ya da iş yerlerine yönelik farklı yöntemler ile uygulanabilen ücretsiz ürün numunesi veya broşür dağıtımını içermektedir.

Bu yöntemler;
- Kapıya as
- Zili çal ve çık
- Kapıyı çal
- Tüketiciye ver ve çık
- Posta kutularına bırak şeklinde çeşitlendirilebilir.