Raporlama

Palm İle On-Line Raporlama... En Hızlı Ve En Kolay Raporlama...
Merchandising elemanları sahada sadece kendilerini ilgilendiren mağazalar ve ürünler için Palmlere istenilen verileri aktarırlar. Palmlerdeki veriler GPRS aracılığı ile sisteme aktarılır. Sistemde her veri aşağıda belirttiğimiz raporlara dönüşür ve internet üzerinden kişiye özel şifreler ve yetki alanlarıyla görüntülenebilir. Sistemdeki raporları günlük, haftalık, aylık vb. istenilen formatta alınmasını sağlar. Palm sistemi ile alınacak raporlar.
Ürün Bulunurluk Raporu
Nokta Bulunurluk Raporu
Önyüz Raporu
Fiyat Analiz Raporu
Aktivite Raporları
- Aktivite Listesi
- Aktivite Dağılımı
- Aktivite Kırılımı
Problem Raporu
Ürün Özet Raporu
Haftalık Özet Raporu
Yönetici Özet Raporu
Merchandiser Performans Raporu
Haberleşme sistemi:
Tek tek veya gruba metin haber iletme imkânı,
Haber için başlangıç ve bitiş süresi seçme imkânı,
Özel haber ile haber içeriğinin diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmesini engelleme imkânı
Görev Servisi:
Nokta bazında görevler yaratılarak sahadan bu görevlerin tamamlanması istenir,
Saha elemanlarının bildirdikleri görev sonuçlar sistemde raporlanır.
Açık Ürün (Listeli Ürünler) Listesi Oluşturma:
Nokta bazında listeli ürünler seçilebilir,
Bir nokta için yaratılan açık ürün listesi, seçilen noktalara kopyalanabilir,
Ürün bulunurluk ve stock-out raporları açık ürün listesine göre oluşturulur ve gerçekçi /hedef odaklı raporlar elde edilir.
Ürün Liste Fiyatı
Ürünler için birden fazla liste fiyatı belirlenebilir,
Her noktanın hangi liste fiyatından ürün alışı yaptığının ataması yapılabilir.
İskonto Bilgisi
Nokta bazında tarih seçilerek yüzde iskonto değerleri girilebilir.
Bir nokta için bir dönemde birden fazla iskonto girişi yapılabilir.
Nokta Karlılık Raporu
Sahadan gelen raf fiyatları, o noktaya ait ürün liste fiyatları ve uygulanan ıskontoların karşılaştırmasından, seçilen noktanın sizin ve rakiplerinizden (rakip liste fiyatları varsa) ne oranda kâr elde ettiği raporlanır.
Kâr marjı bilgisi ile satış noktası ile yapılacak anlaşma ve pazarlıklarda, noktaya sağlanan fayda bilgisi (birim bazında) elde edilir.