Merchandising Ekibi

Merchandising Ekibinin Faydaları;
Ürünlerin reyonda ve ikinci teşhir alanlarında en iyi şekilde sergilenmesinin sağlanması,
Stok seviyesinin maksimum noktada tutulması,
Kampanya ve ürün özellikleri ile ilgili P.O.P. Malzemelerinin görünür şekilde yerleştirilmesi,
Yapılan dönemsel, yıllık teşhir v.b. Anlaşmaların sahada kontrol edilerek uygulanmasının sağlanması,
Satış noktası yetkilileri, reyon sorumluları ve tüketici ile ilişkilerin geliştirilmesi,
Firmaların zincir mağazalar ve geleneksel kanaldaki etkinliğinin artırılması,
Müşterilerin ürünlere yönlendirilmesi ve sıcak satış yapılmasının sağlanması,
Sahada, çalışma esnasında elde edilen bilgilerin en etkili raporlama ile en kısa sürede firma yetkililerine ulaştırılması
Haftalık, aylık aralıklarla yapılacak toplantılar ile sahanın yorumlanması ve fikirler üretilmesi 
   
Merchandising ekibini etkili kullanmanın yolları;
Seçilmiş kişilerle çalışmak,
Ürün ve firmayı iyi ifade etmek, markanın benimsenmesini sağlamak,
Saha dağılımını doğru organize etmek,
Kontrol altında tutmak,
Sahadan aldıkları verileri en kolay ve en doğru şekilde ulaştırmalarını sağlamak,
Bordrolama, SSK takibi ve yasal zorunlulukları ile ilgili tüm evraklarını zamanında düzenlemek ve elemanlarının ihtiyaç duyduğu yasal evrakları hazırlamak.