Veritabanı Oluşturma

Küreselleşen dünyada reklam verenlerin tercih ettikleri ve en etkili doğrudan pazarlama yöntemi olan, müşteri ilişkileri yönetiminin temel unsurunu oluşturmaktadır. Toplanacak verinin, kullanılacak olan veri tabanı sistemlerinden daha önemli bir unsur olduğu kaçınılmazdır. Oluşturduğumuz veritabanları, çok işlevli ve uygulama imkânı olan veritabanlarıdır. Oluşturulan veritabanların ortak özellikleri: